Υπηρεσίες

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η δημιουργική μας ομάδα αναζητά όλα εκείνα τα δεδομένα που καθορίζουν την εξειδικευμένη, ως προς τον χώρο και τις απαιτήσεις, έρευνα, την λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση με την επιλογή των κατάλληλων υλικών.

FIL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η γνώση και η εμπειρία μας αποτελούν οδηγό για την μεταφορά του αρχιτεκτονικού σχεδίου στην πράξη, με την καθοδήγηση και επίβλεψη της κατασκευαστικής διαδικασίας από την αρχή ως το τέλος της. Η όλη διαδικασία αποτελεί προσωπική μας δέσμευση για την παράδοση ενός τελικού αποτελέσματος που θα αποπνέει αρτιότητα και πολυτέλεια.

FIL

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ανακαίνιση, επισκευή ή και ολοκληρωμένη ανακατασκευή χώρων και κτιρίων δίνοντάς τους νέα προοπτική. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του κτιρίου και τις ανάγκες των ανθρώπων, στόχος μας αποτελεί η κατάρτιση και εκτέλεση ενός σχεδίου παρεμβάσεων ώστε να διαμορφώσουμε μια νέα πραγματικότητα.